Producent van zelfklevende tapes

Kwaliteit ISO-22000

Wij zien kwaliteit als een voorwaarde, niet als een onderscheidende eigenschap. U kunt dan ook vertrouwen op tapes van constante kwaliteit met uitstekende kleefprestaties. Ons kwaliteitsbeleid richt zich daarnaast op innovatieve productontwikkeling, een flexibele, efficiënte en voedselveilige tapeproductie en tijdige tapeleveringen. ISO 22000-kwaliteits- en voedselveiligheidrichtlijnen zijn hierbij een belangrijke leidraad. Naast onze gecontroleerde processen ligt onze focus dagelijks op kwaliteitsbewustwording en -controles.

Tapeproductie in 100% voedselveilige omgeving

Wij produceren voedselveilige tapes voor de voedingsmiddelenindustrie in een ISO-22000/HACCP-gecertificeerde omgeving volgens de EC-richtlijn nr. 1935/ 2004. Ingangscontroles, ongediertepreventie en hygiëne-, schoonmaak- en glasbreukprocedures sluiten mogelijke vervuiling tijdens productie uit. Onze Foodsafe-tapes zijn geschikt voor direct en indirect voedselcontact en voldoen aan de product- en proceseisen die de wet aan voedselveilige tapes stelt.

Voortdurend streven naar ‘operational excellence’

Een ander belangrijk kwaliteitsdoel is ‘supply chain excellence’. We volgen onze prestaties in de logistieke keten nauwgezet. Van de wijze waarop we grondstoffen inkopen tot onze leverbetrouwbaarheid. Elke stap heeft invloed op de mate waarin we u tijdig consistente tapes tegen marktconforme prijzen leveren. Wij streven naar ‘operational excellence’ in onze orderverwerkende, productie- en logistieke afdelingen.

Focus op kwaliteitsbewustwording medewerkers

Medewerkers die machines bedienen en processen invulling geven, bepalen het verschil tussen goede en minder goede kwaliteit. We maken ze daarom bewust van de gevolgen van hun acties en wijzen op het belang van een goede samenwerking. Door in de praktijk en tijdens opleidingen kennis en inzichten te verstrekken, werken we aan efficiëntere processen en een betere kwaliteit in de hele onderneming.

Dagelijkse uitvoering kritische kwaliteitscontroles

Wij produceren onze tapes volgens technische specificaties en testen deze op basis van AFERA-testmethodes. Afhankelijk van de tapesoort en -toepassing voeren we aanvullende testen uit om te kunnen garanderen dat de tape aan specifieke industriële en/of klanteisen voldoet. Onze kwaliteits- en productie-afdelingen controleren de kwaliteit op o.a. de volgende standaard- en/of specifieke eigenschappen:

• kleefkracht op staal • treksterkte 
• rek  • aanvangskleefkracht  
• kleefkracht op steen  • afschuifweerstand 
• afrolkracht  • lijmopdracht
• kleefkracht op folie