Producent van zelfklevende tapes

Klachtenbehandeling

Hoewel we elke dag streven naar foutloos handelen, gaan zaken misschien niet altijd zoals u van ons verwacht. We waarderen het wanneer u de moeite neemt uw klacht (anoniem) aan ons te melden. Zo krijgen we een beter inzicht in uw wensen en verwachtingen en kunnen we ons handelen en onze prestaties daarop aanpassen. Hieronder vindt u onze klachtenprocedure.

Een (anonieme) klacht indienen

Bent u ergens niet tevreden over? Laat het ons weten via:

•  het klachtenformulier;  
•  het anonieme klachtenformulier (uitsluitend voor ethische klachten);
•  een telefoontje naar +31 (0)76 - 50 2 66 66.

U moet een productklacht binnen 1 jaar na de productiedatum indienen.

Houd deze gegevens bij de hand

Om uw klacht snel en correct te kunnen behandelen, ontvangen we graag: 

•  naam en bedrijfsnaam (niet verplicht bij ethische klachten);
•  telefoonnummer en e-mailadres (niet verplicht bij ethische klachten);
•  omschrijving van de klacht;
•  datum waarop de klacht zich heeft voorgedaan;
•  kopieën van documenten die voor uw klacht belangrijk zijn.

Gaat het om een productklacht? Verzamelt u dan ook deze gegevens:

•  batchnummer (zie productlabel verzenddoos);
•  2 rollen en/of beelden waarbij de klacht zichtbaar is;
•  het aantal rollen/dozen waarop de klacht betrekking heeft.


Nadat u een klacht gemeld heeft

Bij binnenkomst registreren wij uw klacht. U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestigingsbrief per e-mail. Deze brief bevat het klachtregistratienummer. Wij verzoeken u vriendelijk in alle correspondentie over de klacht naar dit registratienummer te verwijzen. Binnen 10 werkdagen na dagtekening van de bevestigingsbrief ontvangt u onze inhoudelijke reactie. Is de klacht terecht? Dan handelen wij deze af op de manier zoals omschreven onder ‘Hoe handelen wij een terechte productklacht af?’. Blijkt de klacht ongegrond? Dan leggen wij u in de brief uit waarom.

Voor de behandeling van een anonieme klacht geldt het volgende. Hoewel we u niet kunnen informeren over de status, kunt u erop vertrouwen dat wij uw klacht bespreken en behandelen binnen ons Health & Safety-team. 


Hoe handelen wij een terechte productklacht af?

Binnen 5 werkdagen na dagtekening van de brief waarin we uw klacht gegrond verklaren, halen we de goederen bij u op. Na controle van de retourgoederen in ons magazijn ontvangt u een creditfactuur. Soms halen we de goederen niet retour en volgt binnen 5 werkdagen alleen een creditering.

Bent u het niet eens met de beslissing of de wijze waarop uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u uw bezwaar schriftelijk, onder vermelding van het klachtregistratienummer, sturen aan:

Supertape bv 
t.a.v. afdeling klachtenbehandeling 
Postbus 14
4870 AA  Etten-Leur (Nederland)