Producent van zelfklevende tapes

Klachten melden

Hoewel wij elke dag streven naar een foutloos handelen, gaan zaken misschien niet altijd zoals u van ons verwacht. Zodra u ergens ontevreden over bent, zien wij dat als een klacht én als een middel om meer inzicht in uw wensen en verwachtingen te krijgen. Daarom waarderen wij het als u de moeite neemt uw klacht(en) aan ons te melden. Telefonisch of via het klachtregistratieformulier op deze website. Wij zullen uw klacht(en) snel, correct en zorgvuldig behandelen.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? 

U kunt ons op één van de volgende manieren laten weten dat u ergens niet tevreden over bent:

• door het online melden van uw klacht op deze website; 
• door uw contactpersoon te bellen.

Wij wijzen u erop dat u een productklacht binnen één jaar na de productiedatum moet indienen.


Houd de volgende gegevens bij de hand:

Om uw klacht snel en correct te kunnen behandelen, ontvangen we graag de volgende gegevens: 

• uw naam en bedrijfsnaam;
• uw telefoonnummer en e-mailadres;
• omschrijving van de klacht;
• datum waarop de klacht zich heeft voorgedaan;
• copieën van documenten die voor uw klacht belangrijk zijn.

Gaat het om een productklacht? Dan hebben we de volgende aanvullende informatie nodig:

• batchnummer (zie productlabel verzenddoos);
• 2 rollen en/of beelden waarbij de klacht zichtbaar is;
• het aantal rollen/dozen waarop de klacht betrekking heeft.


Wat gebeurt er na het melden van een klacht?

Bij binnenkomst registreren wij uw klacht. U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestigingsbrief per e-mail. Deze brief bevat het klachtregistratienummer. Wij verzoeken u vriendelijk in alle correspondentie rondom de klacht naar dit registratienummer te verwijzen. Binnen 10 werkdagen na dagtekening van de bevestigingsbrief, ontvangt u onze inhoudelijke reactie. Is de klacht terecht? Dan handelen wij deze af op de manier zoals omschreven onder ‘Hoe wordt een terechte klacht afgehandeld?’. Blijkt de klacht ongegrond? Dan leggen wij u in de brief uit waarom.


Hoe handelen wij een terechte klacht af?

Binnen 5 werkdagen na dagtekening van de brief waarin we uw klacht gegrond verklaren, halen we de goederen bij u op. Na controle van de retourgoederen in ons magazijn, ontvangt u een creditfactuur. Soms halen we de goederen niet retour en volgt binnen 5 werkdagen alleen een creditering. Bent u het niet eens met de uitspraak? Bent u het niet eens met de beslissing of de wijze waarop uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u uw bezwaar schriftelijk, onder vermelding van het klachtregistratienummer, sturen aan:

Supertape bv 
t.a.v. afdeling klachtenbehandeling 
Postbus 14
4870 AA Etten-Leur