Producent van zelfklevende tapes

Duurzaamheid

De Verenigde Naties (VN) hebben 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld; doelen die tussen 2015 en 2030 een einde moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Als internationale tapeproducent ondersteunen we deze wereldwijde ontwikkeling naar een betere leefomgeving.

De toenemende bewustwording en vraag van onze klanten naar een duurzamere samenstelling en productie van zelfklevende tapes, stimuleren ons tot milieubewuster denken en handelen. Bij elke innovatie, investering en productontwikkeling kijken we kritisch naar het duurzaamheidsaspect en milieu-effect. We zetten ons in voor de vier VN-doelen, waaraan we met onze bedrijfsvoering en producten het meeste kunnen bijdragen:

 

SDG 6: Schoon water en sanitair


Om het waterverbruik duurzaam te beheren, zijn in 2016 diverse koelwatersystemen omgezet naar gesloten systemen. Doordat het water daardoor continu hergebruikt wordt, is het waterverbruik met 75% gedaald.

 

 

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie


In 2014 is gestart met de vervanging van tl-verlichting door duurzame, hoogwaardige ledverlichting met lichtmanagementsysteem. Dit bespaart 60% op het energieverbruik. De plaatsing van de nieuwe ketelhuisinstallatie heeft geleid tot een ketelrendement van 95% en een daling van het gasverbruik met 15%. Onze warmtepompinstallaties, warmteterugwinning en hoge isolatiewaarden verminderen het energieverbruik en -verlies verder.

 

SDG 12: Duurzame consumptie en productie


In 2016 is een nieuwe coating- en extruderinstallatie op basis van zero waste in gebruik genomen voor het bereiden en aanbrengen van lijmen op dragermateriaal. De installatie is uitgevoerd met een slim retoursysteem dat overtollige lijmgrondstoffen aftapt, zodat deze hergebruikt kunnen worden. De hoeveelheid lijmgrondstofafval is daardoor tot 0% gereduceerd.

 

SDG 13: Klimaatactie


Voor het aanbrengen van lijmen passen we hotmelttechnologie toe. Deze productiemethode leidt tot een efficiënter grondstoffen- en energieverbruik. Schadelijke stoffen, gebruikt tijdens de productie van release, worden uitgedampt, teruggewonnen en opgeslagen. Dit terugwinningsproces leidt tot een hergebruik van 97% van deze stoffen en tot een minimale CO2-uitstoot. Zo dragen onze productiemethodes bij aan een duurzamere footprint en circulaire economie om de (impact van) klimaatverandering te bestrijden.